Městská policie Olomouc
Informace pro občany
Kontakt na MPO
Sídlo MPO v Olomouci
Městská policie Olomouc
Kateřinská č.23
779 11 Olomouc
Tel.: 585 209 511, 540
Magistrát města Olomouce
Magistrát města Olomouce
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí - radnice
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111
Mobil: 724 270 665
Fax: 585 513 433
E-mail: infocentrum
E-podatelna
Důležitá telefonní čísla
a internetové stránky
112 - tísňové volání
150 - hasiči
155 - záchranná služba
156 - městská policie
158 - policie ČR
Policie ČR Olomouc
Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje
Linky důvěry a krizová centra
Mobilní telefonní číslo pro neslyšící občany
Mobilní telefonní číslo pro neslyšící občany, kteří se v případě potřeby mohou prostřednictvím SMS zprávy obrátit na strážníky MP Olomouc.

602 782 292

Toto telefonní číslo je určeno výhradně pro komunikaci prostřednictvím SMS. Odesílané zprávy jsou zpoplatněny.

Mapa města
Mapa města Olomouce | maps.google.com
Mapa města Olomouce

Parkování

perex:

Zóna placeného parkování je označena dopravní značkou IP25a – začátek zóny a IP25b – konec zóny se symbolem B29 – zákaz stání a dodatkovým textem Po – Pá 09:00 hod. – 18:00 hod.


perex:

Pro nákladní automobily, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny, obytné přívěsy, autobusy a traktory, platí v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin zákaz stání na komunikacích na území města, který je na příjezdech do města vyznačen příslušnou dopravní značkou IP25a. Stání těchto vozidel je možné na odstavných plochách a komunikacích k tomu účelu vyhrazených a vyznačených dopravním značením.


název článku:
perex:
Nad rámec všeobecných pravidel provozu na pozemních komunikacích jsou všichni účastnici provozu na pozemních komunikací povinni dodržovat pravidla ustanovení § 39 zákona o provozu na pozemních komunikací.